در حال حاضر تلگرام بهترین و امن ترین برنامه برای چت کردن می باشد.ولی چون استیکر ها و شکلک های خود برنامه زیاد جالب نیست،تیم کلک آموز تصمیم گرفته تا استیکر های جدید و زیبا رو برای دانلود قرار بده که سری شانزدهم این مجموعه رو در این پست می تونید دانلود کنید.

تاریخ ارسال
۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۴
دسته
اندروید, فروشگاه
مشاهده - نظرات
- ۸ دیدگاه
ادامه مطلب

در حال حاضر تلگرام بهترین و امن ترین برنامه برای چت کردن می باشد.ولی چون استیکر ها و شکلک های خود برنامه زیاد جالب نیست،تیم کلک آموز تصمیم گرفته تا استیکر های جدید و زیبا رو برای دانلود قرار بده که سری پانزدهم این مجموعه رو در این پست می تونید دانلود کنید.

تاریخ ارسال
۱۵ / ۰۳ / ۱۳۹۴
دسته
اندروید, فروشگاه
مشاهده - نظرات
- ۲ دیدگاه
ادامه مطلب

با عرض تبریک این ایام ، استیکرهایی که آقا حمید برای این ایام تهیه کردند رو بنا به درخواست خودشون براتون قرار میدیم امیدواریم مورد استفاده قرار بگیره.

تاریخ ارسال
۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۴
دسته
اندروید
مشاهده - نظرات
- ۴ دیدگاه
ادامه مطلب

در حال حاضر تلگرام بهترین و امن ترین برنامه برای چت کردن می باشد.ولی چون استیکر ها و شکلک های خود برنامه زیاد جالب نیست،تیم کلک آموز تصمیم گرفته تا استیکر های جدید و زیبا رو برای دانلود قرار بده که سری چهاردهم این مجموعه رو در این پست می تونید دانلود کنید.

تاریخ ارسال
۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۴
دسته
اندروید, فروشگاه
مشاهده - نظرات
- ۲ دیدگاه
ادامه مطلب

در حال حاضر تلگرام بهترین و امن ترین برنامه برای چت کردن می باشد.ولی چون استیکر ها و شکلک های خود برنامه زیاد جالب نیست،تیم کلک آموز تصمیم گرفته تا استیکر های جدید و زیبا رو برای دانلود قرار بده که سری سیزدهم این مجموعه رو در این پست می تونید دانلود کنید.

تاریخ ارسال
۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۴
دسته
اندروید, فروشگاه
مشاهده - نظرات
- بدون دیدگاه
ادامه مطلب

در حال حاضر تلگرام بهترین و امن ترین برنامه برای چت کردن می باشد.ولی چون استیکر ها و شکلک های خود برنامه زیاد جالب نیست،تیم کلک آموز تصمیم گرفته تا استیکر های جدید و زیبا رو برای دانلود قرار بده که سری دوازدهم این مجموعه رو در این پست می تونید دانلود کنید.

تاریخ ارسال
۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۴
دسته
اندروید, فروشگاه
مشاهده - نظرات
- ۶ دیدگاه
ادامه مطلب

در حال حاضر تلگرام بهترین و امن ترین برنامه برای چت کردن می باشد.ولی چون استیکر ها و شکلک های خود برنامه زیاد جالب نیست،تیم کلک آموز تصمیم گرفته تا استیکر های جدید و زیبا رو برای دانلود قرار بده که سری یازدهم این مجموعه رو در این پست می تونید دانلود کنید.

تاریخ ارسال
۳۱ / ۰۲ / ۱۳۹۴
دسته
اندروید, فروشگاه
مشاهده - نظرات
- ۲ دیدگاه
ادامه مطلب

در حال حاضر تلگرام بهترین و امن ترین برنامه برای چت کردن می باشد.ولی چون استیکر ها و شکلک های خود برنامه زیاد جالب نیست،تیم کلک آموز تصمیم گرفته تا استیکر های جدید و زیبا رو برای دانلود قرار بده که سری دهم این مجموعه رو در این پست می تونید دانلود کنید.

تاریخ ارسال
۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۴
دسته
اندروید
مشاهده - نظرات
- ۲ دیدگاه
ادامه مطلب

در حال حاضر تلگرام بهترین و امن ترین برنامه برای چت کردن می باشد.ولی چون استیکر ها و شکلک های خود برنامه زیاد جالب نیست،تیم کلک آموز تصمیم گرفته تا استیکر های جدید و زیبا رو برای دانلود قرار بده که سری نهم این مجموعه رو در این پست می تونید دانلود کنید.

تاریخ ارسال
۲۵ / ۰۲ / ۱۳۹۴
دسته
اندروید, فروشگاه
مشاهده - نظرات
- ۶ دیدگاه
ادامه مطلب

در حال حاضر تلگرام بهترین و امن ترین برنامه برای چت کردن می باشد.ولی چون استیکر ها و شکلک های خود برنامه زیاد جالب نیست،تیم کلک آموز تصمیم گرفته تا استیکر های جدید و زیبا رو برای دانلود قرار بده که سری هشتم این مجموعه رو در این پست می تونید دانلود کنید.

تاریخ ارسال
۲۴ / ۰۲ / ۱۳۹۴
دسته
اندروید, فروشگاه
مشاهده - نظرات
- ۳ دیدگاه
ادامه مطلب

در حال حاضر تلگرام بهترین و امن ترین برنامه برای چت کردن می باشد.ولی چون استیکر ها و شکلک های خود برنامه زیاد جالب نیست،تیم کلک آموز تصمیم گرفته تا استیکر های جدید و زیبا رو برای دانلود قرار بده که سری هفتم این مجموعه رو در این پست می تونید دانلود کنید.

تاریخ ارسال
۱۸ / ۰۲ / ۱۳۹۴
دسته
اندروید
مشاهده - نظرات
- ۴ دیدگاه
ادامه مطلب